Инсталиране на соларни панели на болницата в село Хоренка, Украйна
Зеленото възстановяване на болницата в Хоренка е пример как може да бъде възстановена Украйна след войната – с възобновяема енергия и съвременни енергийно ефективни технологии.
© Oleksandr Popenko / Greenpeace

Поразена от войната болница близо до Киев бе преизградена по устойчив и екологичен начин. Заедно със зелените неправителствени организации „Екоакция“, „Екоклуб“ и „Победа на Украйна, „Грийнпийс“ инициира монтиране на термопомпи и инсталация за соларна енергия за болницата в село Хоренка близо до град Буча. Целта е увеличаване на енергийната независимост на сградата и устойчивостта на общността, както и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в страната. По този начин „Грийнпийс“ насърчава европейските градове да стартират подобни проекти, които могат незабавно да подобрят условията за живот на страдащите от войната украинци. Така се проправя пътят към един по-безопасен климат с възобновяема енергия и енергийна ефективност.

В началото на войната снаряд удря двора на клиниката в Хоренка, район Буча, като взривът изкъртва прозорците и уврежда фасадата. Поради липсата на електричество през студените дни в края на февруари 2022 г., отоплителната система е повредена, което създава сериозни предизвикателства за функционирането на болницата при започването на следващия отоплителен сезон през есента на 2022 г. Болничните служители сами отстраняват част от отоплителната система, за да бъдат отоплявани поне част от помещенията.

Всичко това обаче е вече в миналото. От януари 2023 г. в болницата функционира възстановена, съвременна отоплителна система с термопомпи и инсталация за соларна енергия. Рекострукцията е част от проекта за зелено възстановяване, иницииран от „Грийнпийс Централна и Източна Европа“ и украинските организации „Екодействие“, „Екоклуб Ривне“ и „Победа на Украйна“, както и със съдействието на военната администрация на Гостомел и Центъра за първични здравни грижи на Гостомел.

Зеленото възстановяване на болницата в Хоренка може да бъде пример за това как може да бъде възстановена Украйна след войната – с възобновяема енергия и съвременни енергийно ефективни технологии.

„Когато става въпрос за дългосрочна перспектива, задължително трябва да помислим за съвременни енергийно ефективни технологии, които не само пестят пари, но и намаляват емисиите на въглероден диоксид и нашето негативно въздействие върху околната среда. Не желаем парите, заделени от международните партньори за възстановяването на Украйна, да бъдат похарчени за неефективни стари технологии, които ще продължат да загробват страната в енергийна зависимост и ще увеличат допълнително вредните емисии“, коментира Денис Цуцаев, активист по проекта на „Грийнпийс“ „Зелено възстановяване на Украйна“.

Хоренка е само първата стъпка. „Грийнпийс“ инициира кампанията „Партньорство между градове за зелено възстановяване на Украйна“, чиято цел е да проучи вариантите за устойчиво бъдеще на страната с възможно най-ефективните енергийни източници.

Инсталиране на соларни панели на болницата в село Горенка, Украйна
Болницата в Хоренка може да намали разходите си за отопление с поне 80% (почти 7500 евро) само с използването на термопомпата. Икономията се увеличава допълнително с монтирането на соларни панели.
© Oleksandr Popenko / Greenpeace

В случая с болницата в Хоренка е констатирано, че най-ефективното решение е монтирането на термопомпи и хибридна инсталация за соларна енергия. Термопомпите са един от най-модерните и екологично благоприятни начини за отопляване на пространства в наши дни. Освен това покривът на болницата е идеален за монтиране на соларни панели, които да покриват 40% до 60% от енергийното ѝ потребление. С течение на времето инсталацията може да бъде разширена, за да осигури пълна енергийна независимост, покривайки на 100% енергийните потребности на сградата. Болницата вече може да икономисва близо 60% от своето потребление на енергия.

Проектът също така показва колко много средства може да бъдат спестени, ако повредените съоръжения бъдат възстановени в съответствие със зелените стандарти. Според предварителни оценки болницата в Хоренка може да намали разходите си за отопление с поне 80% (почти 7500 евро) само с използването на термопомпата. Икономията се увеличава допълнително с монтирането на инсталацията за соларна енергия. Разходът за възстановяване на отоплителната система на болницата в Хоренка е около 56 000 евро – сума, която ще се изплати след 6-7 години благодарение на икономията на електроенергия.

Проектът на „Грийнпийс“ „Партньорство между градове за зелено възстановяване на Украйна“ цели да насърчи европейските градове да направят партньорства с украински общини в рамката на зеленото възстановяване. За да помогне на такива партньорства организацията предлага своите експертни умения на местните общности за изготвянето на планове за енергийно ефективно, устойчиво възстановяване.

„Целта ни е да открием градове партньори в Европа, които искат да помогнат на общините в Украйна в зеленото възстановяване. За да се случи това, ние ще помогнем за изготвянето на подробни изчисления за по-бързото реализиране на подобни проекти. Считаме, че това е най-добрият вариант за Украйна, тъй като по този начин страната се приближава към ЕС, намалява вредни си емисии и в същото време предоставя непосредствена и дългосрочна подкрепа за хората. Преходът от изкопаеми горива към възобновяема енергия е пътят към нейната енергийна независимост“, допълва още Денис Цуцаев.

За повече информация по проекта можете да се свържете с Деница Петрова, ръководител на проекта „Зелено възстановяване на Украйна“.
За контакт: 0887 569 550 или info.bulgaria@greenpeace.org