След като Комисията за енергиен преход (КЕП) приеме “Пътната карта за неутралност по отношение на климата на България” трябва да бъдат направени няколко важни стъпки, за да се гарантира успешната декарбонизацията на страната. Това посочват членове на КЕП в Отворено писмо до отговорните институции, изпратено на 11-ти август и подкрепено от граждански организации. Сред тях е и Коалиция за климата. Една от препоръчаните стъпки е залагане на национална цел за климатична неутралност на България до 2050 година.

Тази цел може и трябва да бъде приета като част от предстоящата актуализация на Закона за ограничение на изменението на климата (ЗОИК), посочват авторите на писмото. Сред останалите препоръки са изготвянето на законодателна рамка за цели за декарбонизация за различните сектори на икономиката. Тя следва да бъде интегрирана в ЗОИК и да осигури съответствие с текущата актуализация на Националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК) за декарбонизация, с фокус върху енергетиката, индустрията, транспорта, сградите, селското стопанство и земеползването. Също така, в Писмото се предлага и продължаването на работата КЕП в рамките на процеса на актуализация на НПЕК, както и възможната актуализация на Националния план за възстановяване и устойчивост и изготвяне на главата RePowerEU в него. Това е свързано с развитието на възобновяеми енергийни източници и намаляването на зависимостта от изкопаеми горива.

Пътната карта за неутралност по отношение на климата на България трябва да вземе предвид както рисковете, свързани с климатичните промени, така и променящите се реалности по отношение на електроенергетиката в  България, и взаимодействащите с нея икономически, екологични и социални фактори,” се посочва в писмото.

Писмото е подписано от членове и наблюдатели на Комисия за енергиен преход – Апостол Дянков, ръководител на програма „Климат и енергия“, WWF България; Меглена Антонова, директор на „Грийнпийс“ – България; и Тодор Тодоров, координатор в направление „Енергиен преход” в ЕС „За Земята” и Bankwatch Network. Инициативата е подкрепена от представители на Коалиция за климата България, както и от членовете на Коалиция “За зелен рестарт”

Припомняме ви, че Комисията за енергиен преход (КЕП) е една от подкомисиите в рамките на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС) – основният консултативен орган към Министерския съвет. КСЕЗС гарантира диалога със заинтересованите страни и координира политиките за устойчиво развитие, включително прилагането на Зелената сделка, реформите и инвестициите в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Прочетете целия текст на Отвореното писмо тук.