Каква е здравната цена на мръсния въздух?

Транспортът, индустрията, битовото отопление и другите антропогенни дейности са отговорни за високите нива на замърсяване в атмосферата, което има пряко въздействие върху всички нас. Автори на публикацията са Мина Карпузова и доц. д-р Ангел Джамбов. Мина Карпузова е част от авторския екип на Климатека, тя е докторант в Нов български университет, департамент „Икономика“. Притежава магистърска степен по специалност „Екологични експертизи и контрол“ и бакалавърска степен по “Бизнес управление в туризма и хотелиерството” в гр. Люцерн, Швейцария. От 2019 г. е технически…

Бърз отказ от въглища в България ще спаси 3600 живота 

Преходът към възобновяеми източници ще спести до 10 млрд. евро за здравеопазване, сочи международно проучване. България може да спаси живота на 3600 души на Балканите и да спести 10 млрд. евро разходи за здравеопазване, ако се освободи от зависимостта си от въглищната енергетика през следващото десетилетие. Изводът е от анализ на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух (CREA) – независима международна научно-изследователска организация.  По искане на „Грийнпийс“ – България учените направиха прогноза за здравните разходи за лечение на…

НИМХ: Опасните метеорологични явления у нас ще нараснат отчетливо през следващите десетилетия

В края на декември Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) публикува книга, в която описва детайлно как се е променил климатът в България през последното столетие и как се очаква да се промени до края на века. Книгата обобщава резултатите от изследванията на НИМХ през последните 15 години. През следващите десетилетия се очаква отчетливо нарастване на честотата и екстремността на опасните метеорологични явления, пишат авторите и допълват, че негативният ефект на човешката дейност върху климата не може и не…

Новини от Коалиция за климата, България
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Skip to toolbar