Sorry, this entry is only available in български. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

БИЗНЕС & КЛИМАТ
Добри примери и партньорства

Този кратък доклад е изготвен в рамките на проект “Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики”.

В него обобщаваме най-успешните и подходящи за България примери за партньорства между НПО и бизнеса в областта на изменението на климата и намаляване на емисиите.

Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г. www.ngogrants.bg

Коалиция за климата – България (ККБ) е първият и единствен форум, обединяващ гласовете и интересите на различни български организации, експерти и лидери от сферите на науката, бизнеса, неправителствения сектор и медиите, които действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата и за адаптация към промените, които вече настъпват в България.

Коалицията провежда застъпнически и информационни кампании в България по проблемите с изменението на климата и взема участие в международни прояви, кампании и инициативи. Представители на ККБ и нейните организации-членове участват в редица форуми като ежегодните срещи за обсъждане на напредъка по въпросите на изменението на климата, организирани към Рамковата конвенция за климата на ООН (UNFCCC).

На институционално равнище Коалицията работи за изготвяне на предложения и становища по планове, стратегии и закони, свързани пряко или косвено с изменението на климата. Нейни представители участват в междуведомствени работни групи и граждански съвети, работещи на национално и международно ниво.

Пълният текст на доклада