Новини от коалицията

Category Added in a WPeMatico Campaign

Как увеличаването на температурите може да повиши риска от домашно насилие?

Част от работните места в страните от Г-20 зависят директно от ефективното управление и устойчивост на околната среда Елица Станева-Бритън е част от авторския екип на Климатека, тя е психолог по образование, завършила е бакалавърска степен в СУ „Св. Климент Охридски” и магистратура в Мюнхенския университет “Лудвиг Максимилиан”. Научните ѝ интереси са в сферата на екологията и са свързани с ефекта на климатичните промени върху психологията на хората и концепцията за климатична справедливост. Интересува се от екологично градинарство, спелеология и…

Read More

Стратегическата визия за енергетиката на кабинета „Донев“ – ненужно административно упражнение

Стратегическата визия за развитие на електроенергийния сектор до 2053 г. няма реални последици и не заслужава съдът да се занимава с нея. С този аргумент Върховният административен съд (ВАС) на два пъти отказа да разгледа жалбата на „Грийнпийс“ – България срещу документа, представен от служебния кабинет „Донев“ на грандиозно събитие през февруари с участието на президента Румен Радев. Шест месеца по-късно бе на лице потвърждението, че т.нар. Стратегическа визия не е нито стратегия, нито особено надеждна визия. © Пресцентър на…

Read More

За честта на ж.п. униформата

От една неизмислена история на пътуване с нощен влак  с конкретен главен герой шафнер, към нуждата от решително подобряване на отношението към клиентите на железниците. За да ги има! Името Георги Игнатов може да е измислено. С него ми се представи униформен служител на БДЖ, натоварен да настанява и обслужва пътниците в спалния вагон на влак 363. Направи го след неравностойна, но полезна размяна на реплики, която започна още при качването ми на гара Варна снощи, която продължи на сутринта…

Read More

Геотермалната енергия е ценна възможност в прехода към енергийна независимост, която България не използва

Геотермалната енергия е местен ресурс, който може да задоволи 12,5% от потреблението на електрическа енергия в ЕС Павлин Стоянов е част от авторския кръг на Климатека. Той е юрист, завършил е СУ “Св. Климент Охридски”, специализирал e английско и европейско право към Кеймбридж. Развива правни технологии и специализира в областите енергетика и климат от почти 15 г. Павлин е ръководител за България на екипа, консултирал моделирането на Националния план енергетика и климат Геотермалната енергия е местен ресурс, който има потенциала…

Read More

Лятото счупи световните температурни рекорди

Данните за месец август 2023 г. показват устойчива тенденцията за повишение на средната европейска температура за последните 32 години Симеон Матев е автор в Климатека и доктор по климатология, защитил е докторат на тема „Съвременни изменения на климата в България“. В момента е асистент по климатология в катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като основните му научни интереси са в областта на изменението на климата, дългосрочните прогнози и климатичните фактори за геоморфоложки процеси. Има богат…

Read More
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Skip to toolbar