Category Added in a WPeMatico Campaign

Законодателен блиц в изпълнение на НПВУ

На фона на националните протести правителството и депутатите от управляващата коалиция стартираха блиц за актуализация на енергийното законодателство, в съответствие с директивите и изискванията по Европейската зелена сделка и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).  Приети на първо четене и в процес на консултация в комисиите на Народно събрание са закони за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Закона за енергетиката (ЗЕ).  Силно политизираното и създаващо дълбоко разделение, излизането на битовите потребители на…

Read More

Всички се страхуват от енергийния преход

Хиляди миньори и енергетици излязоха на национален протест на 19 септември, за да изразят несъгласието си с плановете за поетапно извеждане на въглищните централи от енергийния микс. Според тях това е заплахане само за работните им места, но и за българската енергетика и национална сигурност. Протестът беше организиран от КТ “Подкрепа” и КНСБ, които възразяват и за липсата на качествен диалог при обсъжданията за енергийния преход във въглищните региони. Дни по-рано екип на Министерството на регионално развитие беше буквално изгонен…

Read More

Ела да си поговорим за енергийните общности!

Започваме серия информационни срещи на живо из страната. На 26-ти, 27-ми и 28-ми септември от „Грийнпийс“ ще проведем из страната информационни срещи за значението на енергийните общности и ползите, които могат да носят те както за членовете си, така и за местните икономики. Първите градове от инициативата са Бургас, Пловдив и Димитровград. В дискусиите ще се включат експерти от общините, организации и местни медии. Много от нас разчитат за ежедневните си нужди на големите производители и разпределители на електроенергия. Тези…

Read More

Декарбонизация и Мрежови Тарифи: Финансовите Рамки на Енергийната Трансформация

В България има 4 оператори на електроразпределителни мрежи (ОРС) – три големи и един, обслужващ морски курорт: Електроразпределителни мрежи Запад (ЕРМ Запад), Електроразпределение Юг (ЕР Юг), Електроразпределение Север (ЕР Север), Електроразпределение Златни пясъци. През май 2023 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), националният регулаторен орган (НРО) за България, издаде първия лиценз за затворена разпределителна система – индустриален парк „Балкан“, Ловеч – която да бъде изключена от разпределителната мрежа на ЕРМ Запад и да бъде свързана директно с оператора…

Read More

Каква би могла да бъде екологичната алтернатива на синтетичните пестициди?

В градинарството значителни резултати са постигнати в борбата срещу скритите вредители чрез използването на нематоди Роман Рачков е част от авторския екип на Климатека, той е агроном, специалист по тропично и субтропично земеделие, дългогодишен експерт по интегрирана и биологична растителна защита. Председател е на Българската асоциация по биологична растителна защита, има интереси в областта на инвазивните видове насекоми в Европа. Приблизително 99% от всички синтетични химикали – включително пестицидите, се извличат от изкопаеми горива. Но пестицидите получават много по-малко внимание…

Read More
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Skip to toolbar