Category Added in a WPeMatico Campaign

Каква е здравната цена на мръсния въздух?

Транспортът, индустрията, битовото отопление и другите антропогенни дейности са отговорни за високите нива на замърсяване в атмосферата, което има пряко въздействие върху всички нас. Автори на публикацията са Мина Карпузова и доц. д-р Ангел Джамбов. Мина Карпузова е част от авторския екип на Климатека, тя е докторант в Нов български университет, департамент „Икономика“. Притежава магистърска степен по специалност „Екологични експертизи и контрол“ и бакалавърска степен по “Бизнес управление в туризма и хотелиерството” в гр. Люцерн, Швейцария. От 2019 г. е технически…

Read More

Как модата може да бъде устойчива (част 1): Как стигнахме до тук?

Преди малко повече от десетина години в списъка с тенденции за следващия сезон се появи нов тренд с име, което противоречи на самата идея за мода – „slow fashion”. В епохата на свръх-производство и безогледно консумиране на облекла звучеше абсурдно нещо да е „бавно”. През 2007 във Vogue плахо се прокрадна идеята, че устойчивата мода няма да е поредната краткотрайна тенденция, а ще разклати основите на идеята за „сезон” в конфекционната индустрия. Гаранция за това се оказа съществуването на „бавната…

Read More

Срещнете бъдещето на градската мобилност в София на Форум „Чиста мобилност“

На 21 февруари 2024 г. „За Земята“ организира специално събитие в София, което не може да бъде пропуснато от всеки, който наистина се интересува от бъдещето на градската мобилност в най-големия български град. По време на Форум „Чиста мобилност за София“ ще се обсъжда бъдещето на чистата и активна мобилност и замърсяването на въздуха от транспорта в столицата на България. Той ще събере на едно място за обмяна на идеи и дискусия ключови експерти и представители на институции и организации,…

Read More

Заповядайте на кръгла маса, посветена на възможностите за нов живот на старите терени от въглищната индустрия

Въглищата малко по малко губят значението си в производството на енергия, но след тях остава огромни терени. Те трябва да бъдат рекултивирани и то по начин, който им дава ново предназначение, съобразено с настоящия контекст. Вместо пропуснати ползи, замърсяване и липса на перспектива за близките райони, ние виждаме възможност за производството и съхранение на възобновяема енергия на тези места, които вече имат дългогодишна история, свързана с енергетиката. Кръглата маса „Ефективна рекултивация на въглищни мини“ смело споделя опит и говори за…

Read More

Пет години по-късно: старозагорският съд отново решава законно ли е свръхзамърсяването от ТЕЦ „Марица изток 2“

След петгодишна съдебна сага делото за разрешителното на ТЕЦ „Марица изток 2“ отново е в изходна позиция. „Горещият картоф“, който няколко български институции си прехвърлят, пак попада в ръцете на Административния съд в Стара Загора. Местният съд трябва да прецени дали е законно изключението от нормите за замърсяване на въздуха, което позволява на държавната централа да отделя серен диоксид близо два пъти над допустимото и живак – над четири пъти. През тези пет години:  Три редовни и четири служебни правителства…

Read More
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Skip to toolbar