Category Added in a WPeMatico Campaign

Male and female hands holding a blue mini globe

Пет стъпки за постигане на качествени резултати от Консултативния съвет за Европейската зелена сделка

Кабинетът „Денков“ рестартира работата на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС). Това е орган, който консултира и подпомага Министерския съвет да съвместява националните приоритети за енергийната и климатична сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост, както и опазване, възстановяване и адаптиране на околната среда.  КСЕЗС има отговорност да изготвя анализи и модели, свързани с европейските цели за декарбонизация, както и да съдейства за активната комуникация между заинтересованите страни с опит и експертност по темата за декарбонизация. Съветът участва и…

Read More

Как да градим енергийни общности в България?

Откриваме отговорите в наръчника „Енергийни общности: Практически наръчник за създаване на общностна енергийна система“ Енерийните общности са кооперативи от граждани, семейства и малки бизнеси, които произвеждат енергия от възобновяемите източници. Те стават все по-предпочитан избор сред жителите на Европа, тъй като предоставят реална алтернатива на зависимостта ни от изкопаемите горива. Мнозина не просто произвеждат енергията си сами, но дори я продават и успяват да печелят от това. Енергията от възобновяеми източници е алтернатива на тази от изкопаеми горива не само…

Read More

Какво не знаем за микроводораслите и къде е тяхната сила?

Микроводораслите са ефективни фиксатори на въглероден диоксид в атмосферата Роман Рачков е част от авторския екип на Климатека, той е агроном, специалист по тропично и субтропично земеделие, дългогодишен експерт по интегрирана и биологична растителна защита. Председател е на Българската асоциация по биологична растителна защита, има интереси в областта на инвазивните видове насекоми в Европа. Технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид са решение за смекчаване и намаляване на концентрацията на този газ в атмосферния въздух. Те се делят на…

Read More

Black, burnt forest land, seen from above

Фотогалерия: екстремно време по света

Тoрнадо в Южна Италия, тайфуни в Япония и Китай, наводнения в Словения, наречени от спасителите “библейски”, опустошителни пожари в Гърция и Канада, градушка в Германия, заради която се наложи снегорини да чистят улиците. Това са новини само от последните 2 месеца. Според учените сред причините за аномалиите е явлението Ел Ниньо, съчетано с все по-засилващите се проявления на климатичните промени. Шестият доклад на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) нарича екстремните явления по света безпрецедентни. Очакванията са те…

Read More

Огнена заплаха: Управление на горските пожари в България

У нас почти не се използват съвременни  технологии и инструменти за мониторинг на горите Атанас Кръстанов е автор в Климатека. Той е завършил теоретична физика – специалност “Физика на твърдото тяло” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Занимавал се е с научни и практически въпроси на приложения за позитронна анихилация и микроелектроника. Работил е в Комитета по използване на атомната енергия за мирни цели (понастоящем Агенция за ядрено регулиране). През последните години е консултант към Столична община по въпроси, свързани…

Read More
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Skip to toolbar