Category Added in a WPeMatico Campaign

Може ли връзката с природата да се превърне в движеща сила за социални действия?

Връзката с природата може да увеличи индивидуалното благополучие и да доведе до устойчиво поведение на социално ниво Елица Станева-Бритън е част от авторския екип на Климатека, тя е психолог по образование, завършила е бакалавърска степен в СУ „Св. Климент Охридски” и магистратура в Мюнхенския университет “Лудвиг Максимилиан”. Научните ѝ интереси са в сферата на екологията и са свързани с ефекта на климатичните промени върху психологията на хората и концепцията за климатична справедливост. Интересува се от екологично градинарство, спелеология и подпомагане…

Read More

За рекордите, които не бива да чупим

Има рекорди, които е по-добре никога да не бъдат поставяни – температурните са сред тях. Уви, екстремните климатични събития като горещи вълни, продължителни суши, опустошителни пожари и наводнения стават все по-чести и тежки навсякъде по света. Отговорността на индустрията за изкопаеми горива за това отдавна вече е научно доказана. Юли 2023 – най-горещият месец на Земята от 120 000 години насам В България сме свикнали с летните горещини и може и да не сме се впечатлили особено от юлските жеги,…

Read More

Юли 2023 г. – най-топлият месец на Земята поне от 1850 г.

Продължителната гореща вълна в Европа стана причина за отбелязването на екстремно високи температури по Средиземноморието – 48°C в Сардниия, 47 °C в Сицилия и 46,4 °C на Пелопонес Симеон Матев е автор в Климатека и доктор по климатология, защитил е докторат на тема „Съвременни изменения на климата в България“. В момента е асистент по климатология в катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като основните му научни интереси са в областта на изменението на климата, дългосрочните…

Read More

Male and female hands holding a blue mini globe

Пет стъпки за постигане на качествени резултати от Консултативния съвет за Европейската зелена сделка

Кабинетът „Денков“ рестартира работата на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС). Това е орган, който консултира и подпомага Министерския съвет да съвместява националните приоритети за енергийната и климатична сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост, както и опазване, възстановяване и адаптиране на околната среда.  КСЕЗС има отговорност да изготвя анализи и модели, свързани с европейските цели за декарбонизация, както и да съдейства за активната комуникация между заинтересованите страни с опит и експертност по темата за декарбонизация. Съветът участва и…

Read More

Как да градим енергийни общности в България?

Откриваме отговорите в наръчника „Енергийни общности: Практически наръчник за създаване на общностна енергийна система“ Енерийните общности са кооперативи от граждани, семейства и малки бизнеси, които произвеждат енергия от възобновяемите източници. Те стават все по-предпочитан избор сред жителите на Европа, тъй като предоставят реална алтернатива на зависимостта ни от изкопаемите горива. Мнозина не просто произвеждат енергията си сами, но дори я продават и успяват да печелят от това. Енергията от възобновяеми източници е алтернатива на тази от изкопаеми горива не само…

Read More
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Skip to toolbar