Category Added in a WPeMatico Campaign

Какво не знаем за микроводораслите и къде е тяхната сила?

Микроводораслите са ефективни фиксатори на въглероден диоксид в атмосферата Роман Рачков е част от авторския екип на Климатека, той е агроном, специалист по тропично и субтропично земеделие, дългогодишен експерт по интегрирана и биологична растителна защита. Председател е на Българската асоциация по биологична растителна защита, има интереси в областта на инвазивните видове насекоми в Европа. Технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид са решение за смекчаване и намаляване на концентрацията на този газ в атмосферния въздух. Те се делят на…

Read More

Black, burnt forest land, seen from above

Фотогалерия: екстремно време по света

Тoрнадо в Южна Италия, тайфуни в Япония и Китай, наводнения в Словения, наречени от спасителите “библейски”, опустошителни пожари в Гърция и Канада, градушка в Германия, заради която се наложи снегорини да чистят улиците. Това са новини само от последните 2 месеца. Според учените сред причините за аномалиите е явлението Ел Ниньо, съчетано с все по-засилващите се проявления на климатичните промени. Шестият доклад на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) нарича екстремните явления по света безпрецедентни. Очакванията са те…

Read More

Огнена заплаха: Управление на горските пожари в България

У нас почти не се използват съвременни  технологии и инструменти за мониторинг на горите Атанас Кръстанов е автор в Климатека. Той е завършил теоретична физика – специалност “Физика на твърдото тяло” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Занимавал се е с научни и практически въпроси на приложения за позитронна анихилация и микроелектроника. Работил е в Комитета по използване на атомната енергия за мирни цели (понастоящем Агенция за ядрено регулиране). През последните години е консултант към Столична община по въпроси, свързани…

Read More

Климатичните промени увеличават честотата и мащаба на пожарите

Продължителността на пожарните сезони глобално е нараснала с близо 20% между 1979 г. и 2013 г. Николай Петков е част от авторския екип на Климатека. Той е завършил магистратура специалност „Метеорология“ във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Магистърската му теза е на тема „Климатични индекси – анализ на климата над Югоизточна Европа в близкото минало и настоящето“. Работи в екологично сдружение „За Земята“ като експерт и координатор. Горските пожари са неконтролируеми процеси на горене на растителността в природата.…

Read More

Всички са безсилни срещу държавния суперзамърсител: делото за ТЕЦ „Марица изток 2“ се връща на поправителен в Стара Загора

Разрешителното на ТЕЦ „Марица изток 2“ е горещият картоф, който всички институции си прехвърлят. След четиригодишна съдебна сага и решение от Европейския съд, българският Върховен съд (ВАС) отказва да вземе решение по делото по същество и на основанието на формални нарушения го връща в Стара Загора за повторно разглеждане от местния административен съд.  ТЕЦ „Марица Изток 2“ © Денис Тодоров / „Грийнпийс“ – България Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване, но съдебният спор ще продължи пред…

Read More
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Skip to toolbar