Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Препоръки и насоки относно разработването и приемането на позицията на Република България за Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP21) от името на Коалиция за климата-България.

Коалиция за климата-България, обединяваща представители на заинтересовани страни от гражданския сектор, медиите, научните среди и бизнеса, изразяваме своите препоръки и насоки относно разработването и приемането на позицията на Република България за Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP21), която ще се проведе в началото на декември т.г. в Париж, Франция.

Ние като общност, загрижена и работеща за предприемане на важните и нужни в момента действия за реагиране на промените в климата у нас, смятаме че България трябва да заеме проактивна позиция относно формирането на дългосрочни цели и политики, както и да се ангажира за прилагането на конкретни мерки и действия в страната за смекчаване на последствията от негативните ефекти от промените в климата.

Страната ни може да се нареди сред държавите, които осъзнават и работят за преодоляване на рисковете, предизвикани от вече случващите се промени в климата, попадайки в един от най-уязвимите на тези промени географски региони. Това може да се случи като България подкрепи изработването и приемането на конкретни цели за преодоляване на зависимостта от изкопаемите горива и предприемане на подход за преминаване към 100% възобновяема енергия до 2050 г. В допълнение, смятаме за важно предварителното участие на широк кръг представители на обществеността в България при формирането, обсъждането и приемането на позициите на страната, свързани с изменението на климата, на европейски и международни форуми, в това число и срещите на ООН по Рамковата конвенция за изменение на климата.

Пълният текст на позицията на Коалиция за климата, България