Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

По проект на Европейската комисия IFOAM-EU и партньори от 6 други страни, сред които и Фондация за околна среда и земеделие – България, разработиха стандарти за устойчивост за биогаз инсталации в биологични ферми.

Био биогаз инсталациите ползват основно остатъчни и отпадъчни продукти от биоземеделието, които преминават през контролирани процеси в биореактори. Един от продуктите на тези процеси е топлина, която се отделя при процеса на ферментация, и която може да бъде ползвана за отопление на фермата, обществени сгради или за сушилни.

Вторият продукт от процеса е газ, който може да бъде пречистван и ползван за гориво, или чрез когенерация да бъде превръщан в електричество и продаван на ЕРП-тата като зелена енергия с преференциална цена.
Третият продукт от биогаз инсталациите е биологичен компост, който има изключително добри качества и може да се ползва от биоземеделците за наторяване в най-удобния за това период от годината, или да се продава на пазара за конвенционални ферми, магазини за цветя и т.н.

Любопитен факт е, че първата биогаз инсталация е направена преди десетилетия в Германия именно от биоземделец, който е търсил начин за по-ефективно оползотворяване на остатъчните суровини от фермата си.

В естествената природа процесите по ферметация и гниене отделят метан в атмосферата, което поддържа естествения цикъл. Но поради антропогенната дейност и неекологични практики, селското стопанство в днешно време е сред основните сектори, които изхвърлят емисии в атмосферата. Биогаз инсталациите са както въглеродно неутрални технологии, така също и могат да произвеждат на локално ниво енергия за отопление, електричество и гориво за селскостопанските машини, с което да намалят драстично въглеродния отпечатък на фермата.

Днес в Европейският съюз вече има хиляди биогаз инсталации, а в България през последните години се изградиха първите 12 такива, като в процес на изграждане са още няколко.
Стандартите за устойчивост на био биогаз инсталациите, както подробен наръчник за производството, сборник с най-добри практики и най-ефективни инсталации, както и друга полезна информация можете да намерите тук, включително на български език.