Новини

Климатичен вот: Коалиция „Демократична България“

Климатичен вот: Коалиция „Продължаваме промяната“

Климатичен вот: партия „Възраждане“

Вот с едно наум за климата

Мода на гърба на климата

Позициите на партиите по климатичните въпроси – „Климатичен вот 2022“

Доктор Александър Симидчиев за въздуха, който дишаме

Каква е връзката между климат и мода с Невена Николова – Анонимните климатици, еп. 14

Климатичните промени отвъд политиките

Младежи от цяла Европа стават посланици на #ClimateOfChange

Spiegel: Автомобилните съюзи да поискат още велоалеи

Каква ще е съдбата на велоалеята по бул. Ал. Пушкин в София?

Общо събрание на Велоеволюция 2020 г.

Велоалея като в Копенхаген, ама друг път!

Со кротце не става! Европейска директива задължава въвеждане на категоризация на пътищата с фокус върху безопасността на велосипедистите.

Коалиция за климата изготви позиция относно ратифициране на Парижкото споразумение за климата от Българското правителство

1 16 17 18
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Към лентата с инструменти