Новини

Обзор на форума Зелени хоризонти: Защо са важни евроизборите за България?

Обзор на форума Зелени хоризонти: Защо са важни евроизборите за България?

Горещ март 2024 г. – месецът донесе летни температури и счупи нови рекорди

Горещ март 2024 г. – месецът донесе летни температури и счупи нови рекорди

Защо хората с увреждания са по-уязвими при кризи и бедствия?

Защо хората с увреждания са по-уязвими при кризи и бедствия?

Зеленият преход в България няма нужда от нови ядрени мощности

Зеленият преход в България няма нужда от нови ядрени мощности

Калцият в почвата – ново средство за борба с климатичните промени

Калцият в почвата – ново средство за борба с климатичните промени

Жител на изчезващо заради въглищна мина село започва дело срещу Министерство на енергетиката за нанесени вреди

40%: Ще бъде ли общественият транспорт на София истинска алтернатива?

40%: Ще бъде ли общественият транспорт на София истинска алтернатива?

8 начина да подобрим енергийната си ефективност

Помага ли съвременното кино на противодействието и адаптацията ни?

Помага ли съвременното кино на противодействието и адаптацията ни?

Как разхищението на храна допринася за климатичната криза?

Как разхищението на храна допринася за климатичната криза?

Технологии за улавяне въглероден диоксид – лъжливите феи орисници на българските топлоелектроцентрали

Бъди „посланик на чистата енергия“ и информирай свои съседи в София как да се справят с енергийната бедност

Агрофотоволтаици: защо, къде и как?

Умната енергия намалява разходите за електроенергия и помага на градовете да използват ресурсите си по-ефективно

Умната енергия намалява разходите за електроенергия и помага на градовете да използват ресурсите си по-ефективно

На 29.03 в Дома на Европа ви каним на дискусия, посветена на зеленият преход в България – възможности, ползи и фалшиви решения. Има ли нужда България от нова ядрена мощност?

Форум – Зелени хоризонти: Защо са важни евроизборите за България?

Форум – Зелени хоризонти: Защо са важни евроизборите за България?

Кивано – далечен родственик на краставицата, и възможна алтернативна култура в родното земеделие

Кивано – далечен родственик на краставицата, и възможна алтернативна култура в родното земеделие

Енергийната общност в Габрово показва, че невъзможното всъщност е съвсем възможно

1 2 3 4 20
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.