Новини

Енергийната ефективност спестява разходи, опазва природата и здравето на хората

Енергийната ефективност спестява разходи, опазва природата и здравето на хората

Климатичното образование на учениците обединява експерти от България и Норвегия по време на национална заключителна конференция „Променяме се с климата“

Климатичното образование на учениците обединява експерти от България и Норвегия по време на национална заключителна конференция „Променяме се с климата“

Световните лидери предприеха нови мерки срещу емисиите на метан, но достатъчни ли са те?

Променят ли се сезоните по света и в България?

Променят ли се сезоните по света и в България?

Старозагорският съд отменя разрешителното за свръхзамърсяване на ТЕЦ „Марица-изток 2“ 

Възобновяемата енергия е наложителна за постигане на енергийна независимост и справяне с климатичната криза; нека бъде и от полза за местните хора и природата

Какви рекорди счупи февруари по света, в Европа и у нас?

Какви рекорди счупи февруари по света, в Европа и у нас?

Големият енергиен капан: какво би означавал един завой от въглища към газ?

Завоят от въглища към газ е невъзможен: нов доклад изчислява колко би струвало, ако ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ заработят на газ

Мит ли е, че България е богата на водни ресурси?

Мит ли е, че България е богата на водни ресурси?

„Нептун Дийп“ – надвисналата катастрофа в Черно море на километри от България

Ветрогенератор за енергийна общност – възможно ли е и как се случва?

Замърсителите над всичко: Делото за спирането на ТЕЦ „Марица 3“ буксува две години

Водещ европейски експерт измери сериозното замърсяване с азотен диоксид във въздуха на София

Водещ европейски експерт измери сериозното замърсяване с азотен диоксид във въздуха на София

Доклад: Ползите за хората и икономиката от Зелената сделка многократно надвишават цената за осъществяването ѝ

Възобновяема енергия от бивши въглищни терени предложиха енергийни експерти, природозащитници и местни общности

Какво трябва да се заложи в актуализирания План за енергетика и климат, за да бъдат намалени енергийните разходи?

Какво трябва да се заложи в актуализирания План за енергетика и климат, за да бъдат намалени енергийните разходи?

„Грийнпийс“ увеличава подкрепата си за зелено възстановяване на Украйна

1 2 3 4 5 20
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.