Новини

Как модата може да бъде устойчива (част 3): Предизвикателствата

Преработената директива за енергийна ефективност: какво ново за местните ръководства?

Кафявата мраморна дървеница е сериозен селскостопански вредител, който вече се среща и у нас

Как модата може да бъде устойчива (част 2): Как да продължим напред?

Вече има как да проследим изпълнението на ИНПЕК в България и още 12 страни

„Грийнпийс“ – България отваря гише за свободна енергия пред Столичната община 

Каква е здравната цена на мръсния въздух?

Как модата може да бъде устойчива (част 1): Как стигнахме до тук?

Срещнете бъдещето на градската мобилност в София на Форум „Чиста мобилност“

Заповядайте на кръгла маса, посветена на възможностите за нов живот на старите терени от въглищната индустрия

Пет години по-късно: старозагорският съд отново решава законно ли е свръхзамърсяването от ТЕЦ „Марица изток 2“

Call for consultants for study on sustainable heating solutions in the Tsarkva neighbourhood of Pernik, Bulgaria

Как радикалното мислене по отношение на климатичните промени се разпространява в социалните мрежи?

Транспортна бедност в България разделя по пол, възраст и населено място

Позитивно енергийните квартали – иновативно решение за умно управление на доставката и потреблението на енергия

Бърз отказ от въглища в България ще спаси 3600 живота 

Защо пестицидите не са решение на проблема с продоволствената сигурност?

Сладкият картоф – една алтернативна култура на фона на променящия се климат

1 2 3 4 5 6 20
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.