Новини

НИМХ: Опасните метеорологични явления у нас ще нараснат отчетливо през следващите десетилетия

Социален климатичен фонд ще подпомага енергийно бедните у нас от 2026 г.

Защо да гласуваме на европейските избори през юни?

ЕК одобри 1.2 млрд. евро за въглищните региони в България

Много, но плахи планове за климатична неутралност

Как да направим дома си енергийно ефективен и да пестим от енергия

Европейската регулаторна рамка на устойчивите финанси или защо устойчивото финансиране на зелени технологии и иновации е толкова важно?

Архитектура от естествени строителни материали: здравословна, комфортна и климатично неутрална жизнена среда

WWF инициира кръгла маса за обсъждане на Интегрирания план за енергетика и климат

Ползи от интелектуалната собственост за решаване на проблеми, свързани с климатичните промени

Все по-високи температури и рекорди – това ли е новото нормално?

Пластмасата замърсява и има висок въглероден отпечатък още преди да е стигнала до боклука

Присъединете се към екипа на WWF

Намаляват ли зимните травми заради по-високите температури?

Кои бяха най-опасните метеорологични явления по света през 2023 година?

Какви решения може да има, за да живеем в топли домове, да дишаме чист въздух и да използваме чиста енергия?

Какви са ползите от първия енергиен атлас на София?

12 неща, с които се гордеем през 2023 г.

1 3 4 5 6 7 20
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.