Envi

Днес е крайният срок за внасяне на становища по проекторешението за одобрение от Министерски съвет и ратифициране от Народното събрание на Парижкото споразумение за климата от декември 2015г. (COP21).

В Коалиция за климата подкрепяме започналия процес, но изразяваме и своите съображения за нуждите които България трябва да предприеме свързано и с реални действия и ползи за гражданите и икономиката на страната. Самоцелната подкрепа на международни договори и споразумения нямат особена полза, ако от това не произходи реална промяна и подобрение, както на икономическата обстановка, така и на промяна на цялостната политика. В случая касаеща изменението за климата. Именно за това в нашето становище настояваме за изработване на национални цели за намаляване на въглеродните емисии (NDC’s), които да са дългосрочни, като смятаме, че не следва намаляването на емисиите да бъде голям проблем от гледна точка на наличните възможности за редуциране на емисиите заложени още преди 5 години в Третият национален план за действие за намаляване на емисиите.

Цялото становище може да намерите ТУК