В навечерието на Международния ден на околната среда 5-ти юни, Коалиция за климата – България призовава Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – като отговорна за страната институция, да ускори максимално действията за изготвяне на очакваната от 5 години Национална стратегия за адаптация към климатичните промени. Работата по стратегията трябваше да започне в края на 2015 г., но все още няма реални практически стъпки и мобилизация за въвличане на всички заинтересовани страни.

В последните дни отново сме свидетели на аномалии на времето както у нас, така и в много райони на Европа, съпроводени с жертви и сериозни финансови разходи за обществото. Липсата на стратегия в България за това как да се организират адекватни действия – какво трябва да се прави, за да се минимизират рисковете от зачестилите екстремни прояви на времето, как да се информираме, каква е правилната посока за управление на рисковете и възможностите за превенция, но също и за развитие на секторите на българската икономика, така че да не се налага всички ние с данъците си да плащаме високата цена на климатични рискове, оставя без отговор тези важни за всички въпроси.

Експертите от Коалицията изготвиха анализ-изследване, придружено с експертно предварително становище към отговорните институции, в който се формулират задължителните аспекти, мерки и проблеми, които трябва да бъдат разгледани и обхванати при изготвянето на самата стратегия.

Коалиция за климата очаква адекватни бързи действия, прозрачен процес и механизъм за отразяване на коментарите на заинтересованите страни, ясни участници и максимално кратки крайни срокове от страна на МОСВ. Спешната необходимост от цялостен преглед на предприетите действия по проблема е свързана и с други важни въпроси, като например изискването на ЕК за това 20% от европейските фондове в настоящия програмен период да бъдат за мерки като реакция на климатичните промени. Формулирането на такива мерки във всички Оперативни програми следва логично да произхожда от националната ни стратегия за адаптация към тези промени, в което очевидно има закъснение от 5 години.

В Коалицията сме убедени, че съвместните усилия на всички заинтересовани страни, в това число и на медиите, трябва да са насочени към формулиране и осъществяване на конкретни мерки за справяне с ефектите от промени в климата на местно и национално ниво, допринасяйки за справянето с тях в регионален, европейски и международен мащаб.

За контакти и допълнителна информация:

Георги Стефанов, мениджър „Климатични промени и Зелена икономика“ – WWF-България, GSM: + 359 889 517 976, ел. поща: gstefanov@wwfdcp.bg;
Антоанета Йотова, експерт на свободна практика и индивидуален член на Коалиция за климата, GSM +359 889 586 994, ел. поща: toniyotova@gmail.com;
Борислав Сандов, експерт на свободна практика и индивидуален член на Коалиция за климата, GSM + 359 887 096 757, ел. поща: borislav.sandov@gmail.com;
Наталия Димитрова, председател УС фондация Блулинк, GSM +359 888 366 803, ел. поща: natalia@bluelink.net;
Адвокат Силвия Семчева, адвокат към САК, на свободна практика, GSM: + 359 878 258 282, ел. поща: silvia.semcheva@abv.bg