Коалиция за климата – България внесе становище за минната стратегия до 2030 г.