На фона на националните протести правителството и депутатите от управляващата коалиция стартираха блиц за актуализация на енергийното законодателство, в съответствие с директивите и изискванията по Европейската зелена сделка и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).  Приети на първо четене и в процес на консултация в комисиите на Народно събрание са закони за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Закона за енергетиката (ЗЕ).  Силно политизираното и създаващо дълбоко разделение, излизането на битовите потребители на…