[wonderplugin_gallery id=“1″]

Новини от Коалиция за климата, България

Решителни избори за климата

Макар някои от кандидатите за народни представители да определят климата като ключова тема, тя напълно отсъства в предизборните програми и агитации на повечето партии, а при други липсва ясна визия за институционални реформи, законодателни промени и актуализации на стратегическите политики и документи. Същевременно все по-тежките последици от екстремно време и императивната потребност от отказ от зависимостта от изкопаеми  горива налагат приоритетно ангажиране с проблемите на климата и необходимите институционални и законодателни реформи за преодоляването им. Това обявиха експерти от гражданската…

Повече

Коалицията за климата с апел за запазване на позицията заместник министър-председател по климатични политики

Коалицията за климата призовава позицията на заместник министър-председател по климатични политики да присъства и във формата на следващото правителство. Запазването на позицията на заместник министър-председател по климатични политики ще гарантира провеждането на устойчива климатична политика в България, както и разширяването на икономическите възможности за развитие на страната, подчертава Коалицията за климата, която обединява повече от 20 граждански и браншови организации. В писмо до председателите на политическите партии, участващи в преговори за ново правителство, и народни представители от 6 юли 2022…

Повече

Зелената сделка – последен шанс за България

Вчера Европейската комисия представи рамката на „Зелената сделка“. Основна цел на стотици милиони хора в Европа даваща посока на развитието на европейската икономика и политики през идното десетилетие. Сделка или пакт, както е по правилно да се нарича, за която българските управляващи отказват да повярват, че е шанс за България. Шанс преди всичко за промяна на очевидното – страната ни да е на последно място в почти всички негативни тенденции и статистики: икономически, политически, финансови, дипломатически, корупционни, медийни, иновационни и…

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Към лентата с инструменти