Членове

Организации
WWF Световен фонд за дивата природа – България Блулинк Информационна мрежа Екологично сдружение „За Земята“
Информационен и учебен център по екология „Грийнпийс“ – България Регионален екологичен център – София
Институт за Зелена Политика Сдружение „Агролинк“ Сдружение „Природа назаем“
„Млади зелени“ Фондация „Деметра“ Народно читалище „Бъдеще сега”
Сдружение „Велоеволюция“ Червената къща – Център за култура и дебат Фондация „Европейски екологичен фестивал”
Приятели на земята – България Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права” Фондация „Оранжева луна”
Университетски клуб UNECO  Фондация „ЕкоОбщност“
Медии
Горичка: зеленият сайт Списание 8 Списание 360°
ЕвроМегдан
Компании
Греон ЕООД  Djadadji EOOD
Браншови организации
Българска фотоволтаична асоциация (БФА) Българска соларна асоциация (БСА) Българска асоциация електрически превозни средства (БАЕПС)
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Към лентата с инструменти