Новини

Замърсяването с азотен диоксид в София остава високо

Замърсяването с азотен диоксид в София остава високо

Руското правителство публикува първи детайлни планове за рестартиране на Запорожката АЕЦ

Коалиция за климата призова партиите за ясна визия за справяне с все по-опасните климатични промени

„Нептун Дийп“ в Каварна – обществено обсъждане или рекламно събитие на OMV?

ПЕТИЦИЯ за публичност на доклада за системата за измерване на въздуха и нейното подобряване

Victory for Citizens: Court Puts an End to Contentious Incineration Project in Sofia

Преди финализирането на ИНПЕК трябва да се забърза още повече справедливия енергиен преход

Преди финализирането на ИНПЕК трябва да се забърза още повече справедливия енергиен преход

Становище на „Грийнпийс“ – България и Екологично сдружение „За Земята“ относно предложение с вх. № 49-454-04-83 от 04.04.2024 г., внесено между първо и второ четене към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите със сигнатура 49-402-01-6 от 09.02.2024 г.

Опасен газов проект в румънски води застрашава живота в Черно море 

Европейският съд за правата на човека призна отговорността на държавите за опазването на климата

5 задачи за „Топлофикация София“

Суровините от критично значение не са само ресурс, те са новото политическо и дипломатическо оръжие

Суровините от критично значение не са само ресурс, те са новото политическо и дипломатическо оръжие

Представяме ви добрите практики в сферата на образованието за климатичните промени

С грижата на добър стопанин: Как „Топлофикация София“ можеше да спести 200 млн. лв. от въглеродни квоти

Покана за кръгла маса „Изход от омагьосания кръг“

Покана за кръгла маса „Изход от омагьосания кръг“

Мисия (не)възможна: Стимулира ли се създаването на независими енергийни общности и ВЕИ за собствено потребление?

Мисия (не)възможна: Стимулира ли се създаването на независими енергийни общности и ВЕИ за собствено потребление?

Връчихме подписката за велоалеите на общината. Обещаха ни реални действия

Връчихме подписката за велоалеите на общината. Обещаха ни реални действия

ЕС отстъпва от зелените си и климатични политики, за да угоди на фермерите

1 2 3 20
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.