Коалиция за климата

Коалиция за климата призова партиите за ясна визия за справяне с все по-опасните климатични промени

Според данните на НИМХ опасните метеорологични явления у нас – горещи вълни, наводнения, засушавания, пожари – са се увеличили и ще продължат да нарастват отчетливо през следващите десетилетия. Североизточна България и житницата на страната – Добруджа – ще бъдат сред най-засегнатите от засушаване райони. Според Европейската космическа програма за наблюдение на Земятa “Коперник” и Световната метеорологична организация  от 80-те години на миналия век Европа се затопля двойно по-бързо и гражданите страдат много повече от екстремни проявления на климата от всеки…

Повече

Възобновяемата енергия е наложителна за постигане на енергийна независимост и справяне с климатичната криза; нека бъде и от полза за местните хора и природата

Офшорните енергийни проекти да носят полза за местните общности и да съхраняват биологичното разнообразие, настоява “Коалиция за климата – България”. С нарочно изготвена експертна позиция, членовете на първата и най-многобройна гражданска общност за решаване на климатичните проблеми у нас посочват начините за постигане на минимално въздействието върху екосистемите, риболовните зони и културните и туристически пейзажи, и максимални печалби за местните хора при реализирането на офшорни мощности.   Повод за позицията са задълбочаващата се липса на конструктивен диалог около развитието на възобновяеми…

Повече

НИМХ: Опасните метеорологични явления у нас ще нараснат отчетливо през следващите десетилетия

В края на декември Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) публикува книга, в която описва детайлно как се е променил климатът в България през последното столетие и как се очаква да се промени до края на века. Книгата обобщава резултатите от изследванията на НИМХ през последните 15 години. През следващите десетилетия се очаква отчетливо нарастване на честотата и екстремността на опасните метеорологични явления, пишат авторите и допълват, че негативният ефект на човешката дейност върху климата не може и не…

Повече

Социален климатичен фонд ще подпомага енергийно бедните у нас от 2026 г.

Сградният фонд в ЕС отговаря 40% от общата консумация на енергия на съюза и 36% от свързаните с производството на енергия въглеродни емисии. Това прави сградите най-големият потребител на енергия в ЕС. Затова енергийна ефективност е съществена част от политиките на Съюза за постигането на въглеродна неутралност. Но около 40% от българските граждани са енергийно бедни, тоест, затрудняват се с плащането на месечните си сметки за отопление или охлаждане.  За тях инвестициите в мерки за енергийна ефективност биха били непосилни.…

Повече

ЕК одобри 1.2 млрд. евро за въглищните региони в България

В края на 2023 г. ЕК одобри Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) на въглищните региони в България. Така те ще получат 1.2 млрд. евро за преминаване към нисковъглеродна икономика от Фонда за справедлив преход (ФСП). Средствата ще бъдат разпределени между Стара Загора, Перник и Кюстендил, като най-голямата част ще отиде в Стара Загора, където са концентрирани съществената част от въглищните мощности. Въглищните централи са най-големият източник на емисии на парникови газове (ПГ) в България. Затова трябва да бъдат адресирани…

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.