Контакти

Коалиция за климата, България

Georgi Stefanov
Георги Стефанов,
Координатор на Коалициа за климата България
Телефон: +359 889 517 976
Можете да оставите съобщение към Коалиция за климата, като използвате формата за контакти.

  Име (задължително)

  E-mail (задължително)

  Относно

  Съобщение


  За нас

  Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

  Стани част от
  Коалиция за климата

  eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
  Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
  Към лентата с инструменти