Документи

Българският закон за климата трябва да отчете специфичните за България рискове

През последните няколко десетилетия по целия свят се случват все по-чести и по-интензивни екстремни метеорологични явления в условията на променящ се климат. Това се установява и за България, като определя необходимостта от системна практическа работа за адаптация към специфичните за страната рискове от климатичните промени и смекчаване на климатичните промени. Необходими са и законодателни действия, които по възможно най-добър начин да регламентират осъществяването на съответна национална климатична политика. На първо място това означава промени в приетия през 2014 г. Закон…

Повече

Възобновяемата енергия е наложителна за постигане на енергийна независимост и справяне с климатичната криза; нека бъде и от полза за местните хора и природата

Офшорните енергийни проекти да носят полза за местните общности и да съхраняват биологичното разнообразие, настоява “Коалиция за климата – България”. С нарочно изготвена експертна позиция, членовете на първата и най-многобройна гражданска общност за решаване на климатичните проблеми у нас посочват начините за постигане на минимално въздействието върху екосистемите, риболовните зони и културните и туристически пейзажи, и максимални печалби за местните хора при реализирането на офшорни мощности.   Повод за позицията са задълбочаващата се липса на конструктивен диалог около развитието на възобновяеми…

Повече

Много, но плахи планове за климатична неутралност

През последните 3 месеца на 2023 г. България публикува три плана, свързани с  ограничаването на изменението на климата. Това са Териториалните планове за справедлив преход на въглищните региони към нисковъглеродна икономика (изпратени на 30 септември и одобрени през декември от ЕК с особено мнение ), проектът на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на сектор eнергетика (публикувана на 17 ноември) и първият работен вариант на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК), който е най-всеобхватен. Той описва предвидените от…

Повече

Препоръки за качествена Стратегия за устойчиво енергийно развитие

„Грийнпийс“ – България, заедно с WWF България и Екологично сдружение „За Земята“, изпрати коментари и предложения по проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие, представен на 17 ноември 2023 г. Представители на трите неправителствени организации са членове на Комисията за енергиен преход (КЕП) към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС) и в това свое качество участват в новосформираната работна група по проекта за Стратегия. В позицията си обръщаме внимание, че проектът на Стратегията е изготвен и предложен в изключително…

Повече

planet-earth-on-sony-heath-with-fire-burning-inside-c-bedneyiamges-on-Freepik

Общественици настояват за официална позиция от БАН и НИМХ за климатичните промени и човешката роля в тях

Над 25 личности и организации от сферата на бизнеса, политиката, науката, здравеопазването, образованието, природозащитната дейност и др. се обърнаха към Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Българската академия на науките (БАН) с настояване да оповестят актуалните си становища за климатичните промени и ролята на човека в тях. Сред подписалите писмото са д-р Александър Симидчиев, пулмолог, депутат и съучредител на Сдружение “Въздух за здраве”, Магдалена Малеева, тенисист, дългогодишен климатичен активист и съучредител на инициативата за разговори и обучения за устойчиво бъдеще “Горичка”, Мартин…

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.