ТЕЦ „Марица изток 2“ – плащаме по-скъп ток, за да дишаме по-мръсен въздух

Колко често проверяваме дали това, което сме учили в училище, продължава да е вярно? Или е изцяло променено от напредъка на технологиите и най-новите изследвания в дадената област? Въглищните централи в България се превърнаха от гарант за енергийната сигурност в екологично и икономическо бреме. Време е да обновим зазубрените твърдения с 50-годишна давност и да погледнем фактите. С ТЕЦ „Марица изток 2“ получаваме 2 в 1: хем търпим всички здравни последици от замърсяващото околната среда горене на въглища, хем плащаме…

Повече

Здравето цена няма, но все пак я плащаме ние

Системното замърсяване, причинено от ТЕЦ „Бобов дол“ продължава въпреки редица наказателни постановления и санкции в размер на стотици хиляди левове. Питаме: докога? От 16 юни 2019 г. до днес от РИОСВ издава на ТЕЦ „Бобов дол“ над 70 наказателни постановления. Общата стойност на санкциите в тях е 3 578 000 лв. За същия период глобите, платени от централата възлизат на едва  690 170 лв. – по-малко от 20% от законно установената компенсация за системното замърсяване на природата ни.1 Цената, което…

Повече

Топлинен остров в България и какво е влиянието му върху градската среда и хората?

За последните 145 г. температурата в централните части на София се е повишила с приблизително 4 °C Д-р инж. Лидия Витанова е част от авторския екип на Климатека. Тя е доктор по климатология и инженер-еколог, активно занимаваща се в сферите на градския климат и топлинните острови, с екология и опазване на околната среда, възобновяема енергия и интелигентни технологии. Завършила е магистратура в МГУ Св. Иван Рилски, София, специалност “Екология и опазване на околната среда”. Защитила е докторантура в Цукубски Университет…

Повече

Доколко могат да бъдат полезни енергийните офиси?

Общинските центрове за енергийна ефективност улесняват достъпа до качествена информация за сградното обновяване Мария Манолова е част от авторския екип на Климатека, тя защитава докторска степен с тема на дисертацията „Енергийното планиране като ключов инструмент за устойчивото развитие на общините“ в научно направление „Икономическа и социална география – регионални геоенергийни ресурси и стратегии“ към ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2012 г. работи в сферата на изготвяне на проекти и оценки за реализиране на инвестиционни намерения в областта на…

Повече

Каним ви на дебат за законовите промени за зелена енергия и климат!

П О К А Н А „Закони за зелена енергия и климат в България“ Природозащитната инициатива „Зелени закони“ и партньорите от „Грийнпийс“ – България, WWF – България и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие имат удоволствието да Ви поканят на дебат между граждани, политици и представители на бизнеса по предлагани законодателни промени в Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за ограничаване на изменението на климата (ЗОИК) и свързани с тези промени политики. Дебатът ще се състои…

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Към лентата с инструменти