Victory for Citizens: Court Puts an End to Contentious Incineration Project in Sofia

On 2nd May, the Bulgarian Supreme Administrative Court finally decided against the controversial RDF-fueled 180 000 Euro-incineration plant project in the center of Sofia. This decision overturns the 2015 permission granted by the Director of the Regional Environmental and Water Inspectorate, which endorsed Sofia Municipality’s investment plan. Culminating after a lengthy legal battle, this ruling underscores serious deficiencies in public participation and health risk assessment by the authorities. Initiated nearly a decade ago, the incinerator faced opposition from Environmental Association…

Повече

Преди финализирането на ИНПЕК трябва да се забърза още повече справедливия енергиен преход

Преди финализирането на ИНПЕК трябва да се забърза още повече справедливия енергиен преход

For English scroll down На 25 април в хотел Балкан в София се проведе среща по напредъка по Интегрирания план за енергия и климат (ИНПЕК) – на финалната права преди финализирането му за 30 юни. Срещата бе организирана съвместно от За Земята, Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) и Център за енергийна ефективност “ЕнЕфект”. Присъстваха над 40 души на живо, включително представители на министерствата на енергетиката, околната среда (с встъпителни думи), Министерството на икономиката и иновациите, Български енергиен холдинг и…

Повече

Становище на „Грийнпийс“ – България и Екологично сдружение „За Земята“ относно предложение с вх. № 49-454-04-83 от 04.04.2024 г., внесено между първо и второ четене към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите със сигнатура 49-402-01-6 от 09.02.2024 г.

Като граждани на Република България и представители на неправителствения сектор сме изключително обезпокоени от поредния опит за ограничаване правата на гражданите и осакатяване на законодателството за опазване на околната среда. На 04.04.2024 г., между първо и второ четене на ЗИД на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) със сигнатура 49-402-01-6 от 09.02.2024 г., група народни представители на ГЕРБ и ДПС, начело с г-н Делян Добрев, внасят предложение за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) с…

Повече

Опасен газов проект в румънски води застрашава живота в Черно море 

Проектът на OMV „Нептун Дийп“ е заплаха и за здравето на българските граждани и за туризма на Черноморието. От „Грийнпийс“ – България призоваваме гражданите на България към спешни действия спрямо заплахата от мегапроекта за добив за газ „Нептун Дийп“. Той е опасен за екосистемата на Черно море, както и за целите за климатична неутралност на Европа. Активисти на „Грийнпийс“ – Румъния протестират на мястото, където тръбата на „Нептун Дийп“ ще влиза от Черно море в сушата. © Alex Diver /…

Повече

Европейският съд за правата на човека призна отговорността на държавите за опазването на климата

2024 г. се очертава да бъде повратна точка за съдебните дела, свързани с климата Ремина Алексиева е част от авторския екип на Климатека и експерт в програма „Енергетика и климат“ в Център за изследване на демокрацията. Работи в областта на справедливия преход и неговите социални аспекти, изпълнението на дългосрочни стратегически документи, които се отнасят към адаптацията към и смекчаване на изменението на климата, както и за ефективното прилагане на европейското и националното екологично законодателство. На 9-ти април 2024 г. Европейският…

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.