40%: Ще бъде ли общественият транспорт на София истинска алтернатива?

40%: Ще бъде ли общественият транспорт на София истинска алтернатива?

Общественият транспорт в София се използва регулярно само за 40% от пътуванията в града. За сравнение – в Централна и Западна Европа този дял е около 60%. При това в много населени места там има и много повече хора, които избират активната мобилност – с колело, пеш или по друг незамърсяващ начин. За съжаление даже дългосрочно тенденцията не е позитивна – дори официалните данни показват, че в столицата на България за период от 9 години делът на градския транспорт е…

Повече

8 начина да подобрим енергийната си ефективност

Може и твоето въздействие върху околната среда да не е толкова голямо, колкото това на едни български тецове, които мръсни и неподдържани тровят нашите градове и пълнят дробовете ни с пепел. Но тези въглищни чудовища всъщност произвеждат енергия и за теб. Кога и как използваш предоставеното ти електричество е изцяло твое решение и ние ще ти предложим няколко трика да го правиш по-отговорно. Методите, които споделяме, варират от напълно безплатни и лесни практики до смислени инвестиции за бъдещето. 1. Топлата…

Повече

Технологии за улавяне въглероден диоксид – лъжливите феи орисници на българските топлоелектроцентрали

Полемиката на българската енергетика между зелено и кафяво, здраве и работни места, климатичната криза и енергийната сигурност, изглежда, откри своята „резолюция“. Все повече започва да се говори по темата за улавяне и оползотворяване на въглеродни емисии – от английски език Carbon Capture and Storage (CCS) или Carbon Capture Usage and Storage (CCUS), макар тази тема да не е нова в дебата за енергийния преход на други места по света. Защитниците на тези технологии в България ги представят с помощта на…

Повече

Бъди „посланик на чистата енергия“ и информирай свои съседи в София как да се справят с енергийната бедност

Търсим доброволци, които да се превърнат в квартални посланици по енергийна ефективност и чиста енергия. Ще рече, да са достатъчно добре запознати с проблемите и техните решения, така че да запознават и останалите с тях. Това е смислена кауза с дългосрочен ефект и се надяваме да привлечем много от вас, нашите последователи и съмишленици, в нея. Дайте знак, че искате да участвате до 12 април, продължете надолу, за да разберете как.  Директно навлизаме в тази сериозна тема с въпрос: знаете…

Повече

Агрофотоволтаици: защо, къде и как?

Конституционният съд се обърна към „Грийнпийс“ – България с молба за становище относно последните промени в Закона за опазване на земеделските земи В средата на октомври 2023 г. в Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) беше въведено понятието за агрофотоволтаици. Макар и доста закъсняла, тази добавка е наложителна за развитието на вече добре познатите в световен мащаб технологии и у нас. Какво представляват всъщност агрофотоволтаичните системи? Това са соларни панели, подходящи за инсталация и употреба върху земеделска земя, така…

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Към лентата с инструменти