Криминалното досие на компаниите за изкопаеми горива: нарушенията на закона са в кръвта им

© „Грийнпийс“ – България Компаниите за изкопаеми горива лъжат от десетилетия за климатичната криза и човечеството плаща цената за техните манипулации. Но измамите и заблудите на индустрията са само част от историята. Компаниите за изкопаеми горива са дълбоко свързани с безброй незаконни дейности – някои вече забравени, други продължаващи и днес. Това е шокиращата реалност, за която повече не можем да си затваряме очите. „Грийнпийс“ – Нидерландия реши да разкрие истината. Екипът на организацията представи ужасяващ списък с престъпленията на…

Повече

Фенологията на растенията е важен биоиндикатор за промените в климата

В световен мащаб настъпването на фенологичните фази се ускорява с 3 – 4 дни на десетилетие след 1970 г. През последните десетилетия този параметър се е ускорил с 10 – 20 дни в повечето части на земното кълбо. Роман Рачков е част от авторския екип на Климатека, той е агроном, специалист по тропично и субтропично земеделие, дългогодишен експерт по интегрирана и биологична растителна защита. Председател е на Българската асоциация по биологична растителна защита, има интереси в областта на инвазивните видове…

Повече

Кои са най-важните и спешни промени нужни в Закона за ограничаване на изменението на климата?

Климатична неутралност на България, политика за адаптация и подобряване на регулаторната и институционална рамка са ключови Настоящата статия е част от поредицата публикации, които имат за цел да информират и разяснят защо е необходимо да има политика за реагиране на промените в климата и какви са възможните решения за България. Тя се базира на повече от година аналитична и застъпническа работа от eкипа на WWF България, БлуЛинк и партньорски организации и експерти от Коалиция за климата – България. В предходната…

Повече

Stara Zagora and the region between the ‘bright’ coal past and the green future

In February and March, Za Zemiata (Friends of the Earth Bulgaria) organised several events in Stara Zagora and Galabovo, dedicated to the just energy transition and the opportunities it provides for the development of the region. The meetings were attended by stakeholders who have so far been absent from the dialogue, but whose voice is key for the future of the region – representatives of the civil society, of the small and medium enterprises, academics from the Thracian University. Despite…

Повече

IPCC: Светът има едва 7 години, за да намали емисиите си наполовина

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш описва доклада като “наръчник за обезвреждане на климатичната бомба със закъснител” Николай Петков е част от авторския екип на Климатека. Той е завършил магистратура специалност „Метеорология“ във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Магистърската му теза е на тема „Климатични индекси – анализ на климата над Югоизточна Европа в близкото минало и настоящето“. Работи в екологично сдружение „За Земята“ като експерт и координатор. В синтезирания доклад на IPCC за пореден път се привлича…

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Към лентата с инструменти