Климатичен вот: Коалиция „Продължаваме промяната“

Позициите на основните политически сили по отношение на климатичните политики, декарбонизацията, въглищните електроцентрали, електромобилността, земеделието и животновъдството. Представяме ви ги благодарение на допитване, което инициира „Горичка”, заедно с експерти от Фондация „БлуЛинк”, WWF-България и в партньорство с Коалиция за климата – България. Основна цел на кампанията, озаглавена „Климатичен вот 2022“, е да провокира размисъл сред политиците по сложните теми, свързани с изменението на климата, както и да ги подтикне да се образоват по тях. „Наясно сме, че въпросите, поставени в „Климатичния…

Повече

Климатичен вот: партия „Възраждане“

Позициите на основните политически сили по отношение на климатичните политики, декарбонизацията, въглищните електроцентрали, електромобилността, земеделието и животновъдството. Представяме ви ги благодарение на допитване, което инициира „Горичка”, заедно с експерти от Фондация „БлуЛинк”, WWF-България и в партньорство с Коалиция за климата – България. Основна цел на кампанията, озаглавена „Климатичен вот 2022“, е да провокира размисъл сред политиците по сложните теми, свързани с изменението на климата, както и да ги подтикне да се образоват по тях. „Наясно сме, че въпросите, поставени в „Климатичния…

Повече

Вот с едно наум за климата

Макар някои от кандидатите за народни представители да определят климата като ключова тема, тя напълно отсъства в предизборните програми и агитации на повечето партии, а при други липсва ясна визия за институционални реформи, законодателни промени и актуализации на стратегическите политики и документи. Същевременно все по-тежките последици от екстремно време и императивната потребност от отказ от зависимостта от изкопаеми горива налагат приоритетно ангажиране с проблемите на климата и необходимите институционални и законодателни реформи за преодоляването им. Това обявиха експерти от гражданската…

Повече

Мода на гърба на климата

Модната индустрия е вторият по големина замърсител в света след петролната, отделяйки около 10% от въглеродните емисии на човечеството, пресушавайки водни източници и замърсявайки реки. Борейки се с проблема, през 2009 г. Датският моден институт проведе една от първите срещи на върха за устойчива мода в Копенхаген, точно по време на срещата на върха на ООН COP15. Тринадесет години по-късно вече почти всички модни марки, от масовите до луксозните, си поставят цели за устойчивост в стратегическите планове и обещават намаляване…

Повече

Позициите на партиите по климатичните въпроси – „Климатичен вот 2022“

Какви политики смятат да следват партиите по отношение на климатичните политики, декарбонизацията, въглищните електроцентрали, електромобилността, земеделието и животновъдството? Допитваме се до основните политически сили за трети път в навечерието на избори. Кампанията ни „Климатичен вот“ продължава със своето логично продължение. Нейна основна цел е да насочи общественото и политическо внимание към климатичната тема, търсенето на прозрачност и получаването на обратна връзка от партиите. За да продължим дискусията, свързана с изменението на климата, зададохме следните пет въпроса, обръщайки се към основните…

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.