Фондация Еко Общност

“МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА” е мотото на серия от инициативи за младежи от София, Сливница, Ловеч, Трявна и Велико Търново

Четири неправителствени организации осъществяват свои инициативи, насочени към промяна в поведението и нагласите на младите хора по отношение на природата, устойчивото развитие, климатичната криза и… Още » The post “МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА” е мотото на серия от инициативи за младежи от София, Сливница, Ловеч, Трявна и Велико Търново appeared first on Фондация „ЕкоОбщност“.

Повече

Стартира новата програма за малки проекти на фондация „ЕкоОбщност“ “МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА”

Фондация „ЕкоОбщност“ обявява програма за малки проекти за финансиране на дейности, които насърчават устойчиво развитие и промяна в поведението и нагласите на младите хора по… Още » The post Стартира новата програма за малки проекти на фондация „ЕкоОбщност“ “МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА” appeared first on Фондация „ЕкоОбщност“.

Повече

Чинар на 1051 години край Варна е големият победител в конкурса “Дърво с корен 2022 – ClimateOfChange”

Днес, 27.01.2023, в Полски институт – София, се състоя официалната церемония по обявяване на резултатите и победителите в „Дърво с корен 2022 – #ClimateOfChange“. На… Още » The post Чинар на 1051 години край Варна е големият победител в конкурса “Дърво с корен 2022 – ClimateOfChange” appeared first on Фондация „ЕкоОбщност“.

Повече

Младежи от цяла Европа стават посланици на #ClimateOfChange

26 студенти и ученици от 13 държави на ЕС бяха подготвени за младежки посланици на кампанията #ClimateOfChange и ще посетят Кения, за да повишат осведомеността за икономическите, социалните и екологичните въздействия на изменението на климата в южната част на света. The post Младежи от цяла Европа стават посланици на #ClimateOfChange appeared first on Фондация „ЕкоОбщност“.

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.