„Ако за нещо се заговори по света, то вече се случва в Габрово. Успяхме да съберем енергията на всички вас, за да направим нещо позитивно“ – с тези думи кметът на Габрово Таня Христова откри първата среща на Енергийна общност Габрово на 15 март. За изненадващо кратък период инициативата за инсталиране на соларни панели на покрива на регионалното депо за неопасни отпадъци успя да привлече интереса на 73 души от Габрово и цялата страна. За по-малко от два месеца те събраха необходимата сума за цели 175 соларни панела.

На 15 март се проведе първата среща на Енергийна общност Габрово
© Петър Стоянов / „Грийнпийс“ – България

„Ние не сме мотивирани от това, че една енергийна общност носи дивиденти, а от смисъла и посланието на тази инициатива – да сподели малко от енергията си за опазване на околната среда и ефективност на ресурсите“, подчерта Таня Христова.

Идеята за създаване на енергийна общност в Габрово идва от местната власт, а кметът и нейни колеги се включват и като редови членове в нея, наред със своите съграждани.

Гражданската енергия не губи време и бърза да се превърне в електрическа – 175-те соларни панела вече са инсталирани. Определен е основният потребител на слънчевата енергия – тя ще бъде закупувана от регионалното депо, чийто покрив приютява панелите. Все още се проучват възможностите за остатъците – дали ще се изпращат към други общински обекти, или ще се продават на свободния пазар.

Първата среща на енергийната общност в Габрово беше хибридна – с хора в зала и онлайн, затова гласуванията се провеждаха онлайн.
© Петър Стоянов / „Грийнпийс“ – България

Енергийните общности са широко разпространена практика в Европа за производство на чиста енергия от възобновяеми източници, която щади климата и околната среда и в същото време е в ръцете на гражданите, а не на големите компании. Това овластяване на гражданите постепенно променя пазара и дава надежда за едно по-зелено и по-демократично бъдеще на устойчивост и независимост от постоянните политически и икономически турбуленции.

Макар и развити в Европа, енергийните общности все още не са разпространени в България. У нас съществува скептицизъм към подобни новаторски инициативи основно заради непознаването им и незнанието какви възможности дават те както за участниците в тях, така и за цялото ни общество. Надеждата на габровци е, че след като създадат работеща енергийна общност и вече на територията на нашата държава съществуват лесни за проследяване резултати, това ще доведе до създаването на още много енергийни общности в други градове.

„Показваме, че това, за което се твърди, че не е възможно, е възможно“, посочва Тодор Попов, един от основните инициатори, и благодари на всички останали членове на първата енергийна общност в Габрово за доверието, дързостта и съпричастността. 

Първата крачка в Габрово е направена. Предстоят още много – там и из цялата страна. Защото слънцето е на всички.