Тази седмица ККБ финализира и изпрати жалба до ЕК, в която е описан проблемът с несъстоятелната информация за погрешно изчислената информация за достигане индикативните цели на България за ВЕИ за 2020г. Това което ККБ отчита, като основен недостатък на системата, е че страната ни е докладвала дървата за огрев като високоефективен енергиен възобновяем ресурс, като по този начин значително е повишила общия дял на ВЕИ сектора в междините индикативни цели към ЕК. От страна на ККБ, смятаме че това е некоректен подход и подаване на нереални стойности към Националния статистически институт, който в крайна сметка остойностява подадените му показатели в статистически изчисления и ги подава към ЕК. От ККБ успяхме да изготвим и подробен правен анализ на законодателството с конкретни предложения за промяна на най-належащите актове и наредби в областта на стимулиране на малки ВЕИ, тъй като след докалдването на горепосочената информация, няколко поредни правителства спряха подкрепата за ВЕИ, което е и в нарушение на европейските цели и регламенти.