Хората имат право да произвеждат електричество за собствени нужди от възобновяеми източници (ВЕИ), за да намалят сметките си. Това ще намали и емисиите на парникови газове от енергийния сектор, а оттам ще помогне и за ограничаване на климатичните промени.

Но българските политици все още са склонни да поставят интересите на енергодружествата пред тези на обикновените хора.

Предстои Комисията по енергетика към Народното събрание да гласува финалния вид на Закона за енергията от възобновяеми източници. Ако искате депутатите да защитят интересите на българските граждани и да подсигурят правото им на енергийна независимост, попълнете тази форма. Така всеки един от членовете на енергийната комисия ще получи гражданската Ви позиция.