Коалиция за климата изготви ПОЗИЦИЯ и внесе ЖАЛБА  до Върховният съд, във връзка с взетото решение на Министерски съвет и прибързаното одобрение на Стратегията за развитие на минния сектор през есента на 2015г. Припомняме, че позициите на неправителствения сектор не бяха отразени в самата минна стратегия, както и че тя бе одобрена без да е минала процедура по екологична оценка, което е грубо нарушение на екологичното законодателство.