Къде: пл. Независимост, пред Министерски съвет

Кога: 7 декември (четвъртък), 18:30 ч.

Събираме се пред Министерски съвет, където с помощта на фенери и чадъри ще нарисуваме слънце. Акцията се организира от „Грийнпийс“- България.

С нея от Коалицията искаме напомним, че е време българските политически лидери да подкрепят и създадат възможности хората сами да произвеждат енергията която консумират от възобновяеми източници, а не да субсидират замиращата въглищна индустрия.

Защо правим всичко това?

На 18 декември, всички министри на енергетиката от Европейския съюз ще се срещнат в Брюксел, за да обсъдят законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“. В тази връзка, Коалиция за климата изпрати ОТВОРЕНО ПИСМО до Министър-председателят и Министъра на енергетиката, в което писмо акцентираме следното да бъде взето предвид на предстоящата среща на 18-ти:

  • Да даде право на всеки гражданин в България и в ЕС самостоятелно да произвежда енергия от възобновяеми източници в дома или в общността си и да я продава на справедлива цена;
  • Да се противопостави на отпускането на субсидии за въглищни, ядрени и газови централи, вместо това да насърчи производството на енергия от ВЕИ от домакинства, общности и малки предприятия;
  • Да подкрепи по-амбициозна цел за дела на възобновяема енергия в ЕС (поне 45% ВЕИ до 2030 г.).