Сградният фонд в ЕС отговаря 40% от общата консумация на енергия на съюза и 36% от свързаните с производството на енергия въглеродни емисии. Това прави сградите най-големият потребител на енергия в ЕС. Затова енергийна ефективност е съществена част от политиките на Съюза за постигането на въглеродна неутралност.

Но около 40% от българските граждани са енергийно бедни, тоест, затрудняват се с плащането на месечните си сметки за отопление или охлаждане.  За тях инвестициите в мерки за енергийна ефективност биха били непосилни. За да им помогне, България може да се възползва от близо 1 млрд. лева на година от 2026 г. до 2032 г. До 37% от финансирането ще може да се отпуска като директна подкрепа на гражданите. 

Средствата ще идват по линия на Социалния климатичен фонд (СКФ), чиято цел е да помогне на уязвимите домакинства, малки и средни предприятия със сметките за ток. Причина за създаването му е включването на сградите и автомобилите в Системата за търговия с емисии (СТЕ) от 2027 г. Включването в СТЕ означава, че от 2027 г. гражданите с автомобили на газ, дизел и бензин също ще плащат за замърсяване. Очаква се допълнителния разход за горива да е до 10-12 евроцента на литър, но според някои експерти може да е и малко по-високо.  

СКФ предвижда разпределянето на 65 милиарда евро между държавите членки на ЕС. Те ще се предоставят при наличие на 25% национално съфинансиране и представяне от страна на държавите на мерки като краткосрочни помощи за бедни семейства, мерки за енергийна ефективност, декарбонизация на отоплението, охлаждането и градския транспорт. 
За да се възползва от средствата, до юни 2025 г. България трябва да разполага със социален климатичен план, за изработката на който ще е необходимо да планира и картира енергийната уязвимост на домакинствата у нас. Очаква се социалният климатичен фонд да заработи от януари 2026 г.

Какви биха могли да бъдат мерките за подпомагане? Вижте идеите на WWF България:

Според експертните оценки такива мерки могат да обхванат дългосрочно близо една трета от домакинствата в България. 

Преходът към възобновяема и чиста енергия е безалтернативен, ако искаме да се справим с най-тежките последствия от климатичните промени, тъй като в световен мащаб енергетиката е източник на над 70% от емисиите на парникови газове, които са причина за климатичните промени. 

Изображение: Freepik