климатични промени

Възобновяемата енергия е наложителна за постигане на енергийна независимост и справяне с климатичната криза; нека бъде и от полза за местните хора и природата

Офшорните енергийни проекти да носят полза за местните общности и да съхраняват биологичното разнообразие, настоява “Коалиция за климата – България”. С нарочно изготвена експертна позиция, членовете на първата и най-многобройна гражданска общност за решаване на климатичните проблеми у нас посочват начините за постигане на минимално въздействието върху екосистемите, риболовните зони и културните и туристически пейзажи, и максимални печалби за местните хора при реализирането на офшорни мощности.   Повод за позицията са задълбочаващата се липса на конструктивен диалог около развитието на възобновяеми…

Повече

НИМХ: Опасните метеорологични явления у нас ще нараснат отчетливо през следващите десетилетия

В края на декември Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) публикува книга, в която описва детайлно как се е променил климатът в България през последното столетие и как се очаква да се промени до края на века. Книгата обобщава резултатите от изследванията на НИМХ през последните 15 години. През следващите десетилетия се очаква отчетливо нарастване на честотата и екстремността на опасните метеорологични явления, пишат авторите и допълват, че негативният ефект на човешката дейност върху климата не може и не…

Повече

Планета под обсада

Животът на планетата е под обсада. Човечеството навлиза в несигурна територия, непозната никому до момента. Това пише на 24 октомври колектив от някои от най-авторитетните климатични учени в света в сп. BioScience в редовния си доклад за състоянието на климата. Няколко десетилетия учените предупреждаваха, че ни очаква бъдеще с екстремни климатични условия заради човешките емисии на парникови газове. Вече виждаме проявлението на тези прогнози, пишат учените. А именно – тревожна и безпрецедентна поредица от климатични рекорди, които стават причина за…

Повече

planet-earth-on-sony-heath-with-fire-burning-inside-c-bedneyiamges-on-Freepik

Общественици настояват за официална позиция от БАН и НИМХ за климатичните промени и човешката роля в тях

Над 25 личности и организации от сферата на бизнеса, политиката, науката, здравеопазването, образованието, природозащитната дейност и др. се обърнаха към Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Българската академия на науките (БАН) с настояване да оповестят актуалните си становища за климатичните промени и ролята на човека в тях. Сред подписалите писмото са д-р Александър Симидчиев, пулмолог, депутат и съучредител на Сдружение “Въздух за здраве”, Магдалена Малеева, тенисист, дългогодишен климатичен активист и съучредител на инициативата за разговори и обучения за устойчиво бъдеще “Горичка”, Мартин…

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Към лентата с инструменти