6-ти април 2016 г.

„Грийнпийс“-България промотира песен и видео клип посветени на въздуха. Чрез този нестандартен начин, българският офис на екологичната организация очаква да достигне до повече хора и да им обърне внимание към един от сериозните екологични проблеми в България – замърсяването на атмосферния въздух.

Като част от кампанията „Бъдеще без въглища“, „Грийнпийс“-България промотира песента „Отвъд пушека“ и музикален клип към нея. Кампанията е насочена към вредата от горенето на въглища върху здравето на хората и околната среда.

Песента и видеото на „Отвъд пушека“ се разпространяват без комерсиална цел и са свободни за излъчване и споделяне. Видеото можете да видите тук:

„Грийнпийс“-България отправят предизвикателство към всички да им изпратят снимки в социалната мрежа Instagram на @greenpeace_bulgaria какво те виждат „отвъд пушека“ с хаштаг #отвъдпушека.

„Отвъд пушека“ е авторска песен в изпълнение на Run in the Forest – младежка рок-група от гр. Варна, които като доброволци на организацията се заеха със задачата да напишат и изпълнят песен по наболял за обществото проблем. Автори на текста и музиката са Явор Ченков и Йоан Панайотов, студенти в Медицинския университет – гр. Варна. Видеото е заснето от Ангел Кунев / AK Cinematography, въздушните кадри са заснети от Денис Мутлу / Sky Masters Bulgaria и Петър Петров / Sky Pictures Bulgaria.

„Замърсяването на въздуха е сериозен проблем, който засяга всеки от нас. Въздухът в България е сред най-замърсените в Европа. Битовото горене на въглища за отопление, както и горенето на въглища за производство на електроенергия, са сред основните източници на вредни за здравето и атмосферния въздух елементи – твърди прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и други. С това видео целим да провокираме хората и да ги накараме да мечтаят за това, което е „отвъд пушека“. Посланието ни е позитивно – има решение „отвъд пушека“, стига да проявим инициативност и излезем от порочния кръг на изкопаемите горива“, коментира Теодора Стоянова, координатор на кампанията „Климат и енергия“ в „Грийнпийс“-България.

Една от най-важните стъпки към подобряване качеството на въздуха е да сме информирани за последиците от това, че дишаме замърсен въздух. Затруднено дишане, астма, раздразнение на дихателните пътища и парене на очите са само осезаемата част от здравните вреди, които горенето на въглища нанася. Когато излагането на тези замърсители е системно и в по-големи количества, тогава може да се развият и по-сериозни болести на сърдечно-съдовата, дихателната, нервната и репродуктивната система.

Използването на възобновяема енергия (от слънцето, вятъра, биомаса) за отопление и производството на електроенергия представлява едно от решенията на проблема. Навлизането на малки инсталации на възобновяема енергия в домакинствата и обществените сгради ще позволи за децентрализация на енергийната система и постигането на истинска енергийна независимост.

Повече информация за кампанията „Бъдеще без въглища“ на „Грийнпийс“-България може да намерите в интернет на адрес:

http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/campaigns/climate_change/badeshte-bez-vuglishta/

 

За допълнителна информация:

Теодора Стоянова

Координатор кампания „Климат и енергия“

Телефон: 0889521550

Ел. поща: teodora.stoyanova@greenpeace.org