ЕК одобри 1.2 млрд. евро за въглищните региони в България

В края на 2023 г. ЕК одобри Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) на въглищните региони в България. Така те ще получат 1.2 млрд. евро за преминаване към нисковъглеродна икономика от Фонда за справедлив преход (ФСП). Средствата ще бъдат разпределени между Стара Загора, Перник и Кюстендил, като най-голямата част ще отиде в Стара Загора, където са концентрирани съществената част от въглищните мощности. Въглищните централи са най-големият източник на емисии на парникови газове (ПГ) в България. Затова трябва да бъдат адресирани…

Повече

Много, но плахи планове за климатична неутралност

През последните 3 месеца на 2023 г. България публикува три плана, свързани с  ограничаването на изменението на климата. Това са Териториалните планове за справедлив преход на въглищните региони към нисковъглеродна икономика (изпратени на 30 септември и одобрени през декември от ЕК с особено мнение ), проектът на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на сектор eнергетика (публикувана на 17 ноември) и първият работен вариант на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК), който е най-всеобхватен. Той описва предвидените от…

Повече

Как да направим дома си енергийно ефективен и да пестим от енергия

Знаете ли, че енергията, която се използва в сградите, по принцип представлява един от най-големите източници на консумация в света?  В Европа обаче положението е дори още по-сериозно. Отоплението, охлаждането и производството на топла вода се равняват на 80% от енергията, която ние като граждани употребяваме у дома. Това значи, че сградите са най-големият потребител на енергия в ЕС. По-голямата част от тази консумация (около 60% от нея) е специално за отопление. Освен на джоба ни и на качеството ни…

Повече

Европейската регулаторна рамка на устойчивите финанси или защо устойчивото финансиране на зелени технологии и иновации е толкова важно?

България следва да въведе директивата в националното си законодателство до средата на 2024 г. Надя Елчинова е част от авторския кръг на Климатека. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски. Заминава се с търговско право и регулаторно съответствие. В последните години придобива опит в сферата на регулациите на финансовите услуги, включително в областта на устойчивите финанси, както и правилата на Европейския съюз за задължително докладване от компаниите на нефинансова информация. Адвокат е в адвокатско дружество „Делойт Лигъл“, България. Във връзка с…

Повече

Архитектура от естествени строителни материали: здравословна, комфортна и климатично неутрална жизнена среда

Използването на естествени строителни материали, които са традиционни, здравословни и екологични, е ключово за опазване на природата и смекчаване на климатичните промени Apxитeĸт Beceлин Beceлинoв e част от авторския кръг на Климатека, той е сертифициран дизайнер на пасивни сгради ĸъм “Инcтитyтa зa пасивни сгради” в Дapмщaд, Гepмaния. Завършил е специалност “Архитектура” в Университета по архитектура, строителство и геодезия в гр. София. Стипендиант е към нeмcĸaтa Фeдepaлнa фoндaция зa oĸoлнa cpeдa (DBU) на тeмa: “Πacивни cгpaди oт ecтecтвeни материали”. Πрез 2009…

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.