Как резките промени на времето влияят на здравето ни?

Контрастните смени на времето са рисков фактор за човешкия организъм Зорница Спасова е част от авторския екип на “Климатека”, тя е главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към Министерство на здравеопазването. Има докторска степен по специалност “Климатология” от СУ „Св. Климент Охридски“. Занимава се с въздействие на изменението на климата върху човешкото здраве от 2008 г, като е специализирала многократно в чужбина. Научен секретар е на Българското дружество по медицинска география, хъб мениджър на програма…

Повече

Преминаваме към изцяло зелена енергия. Мит или реалност?

Автор: Румен Карамихалев “Екология” е древногръцката дума, означаваща буквално „наука за дома“. “Икономика” е със същия произход и означава „управление на дома“. Очевидно двете понятия са неразривно свързани. Екологията изучава нашия общ дом Земя, а икономиката – управлението на този дом.  През последните десетилетия все повече се развиват и внедряват технологии за преход от използване на не-възобновяеми източници на енергия (въглища, нефт, газ, уран) към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ): фотоволтаични (ФВ) панели, вятърни станции и водни електроцентрали, които освен класически…

Повече

Резултати: Климатичен Вот 2023

В последните години изборите са често и не пропускаме да зададем въпросите свързани с климата на водещите партии. Можете да видите десетте въпроса, които изпратихме и за тези избори тук. За съжаление, получихме отговори само от две партии – коалицията Продължаваме промяната – Демократична България и ГЕРБ-СДС. Другите партии не отговориха, въпреки настойчивите ни опити. Какво излезе? Ето обобщение на отговорите: И двете партии, ПП-ДБ и ГЕРБ, подкрепят преминаването към възобновяеми енергийни източници и са съгласни да осигурят условия за предприемане на…

Повече

Представихме доклад „Мисия Енергиен преход“ в публична дискусия с политици – какво да очакваме оттук нататък?

На 29 март Коалиция „За зелен рестарт“, от която „Грийнпийс“ – България е част, представи официално доклада „Мисия Енергиен преход“ със 150 препоръки от 50 водещи български експерти за успешен преход към чиста енергия и проспериращо общество. Препоръките и насоките в доклада са обединени в пет основни теми: Справедлив преход за въглищните региони Енергийна бедност и енергийна ефективност Комуникация за успешен енергиен преход Енергийни общности Устойчиво използване на биомаса Самия доклад може да бъде прочетен тук. Докладът беше представен на…

Повече

През 2024 г. България трябва да обнови плана за енергетика и климат, но обсъждането все още не е започнало

Актуализацията на националните планове е необходима и заради по-амбициозните цели на Европейския съюз Мария Манолова е част от авторския екип на Климатека, тя защитава докторска степен с тема на дисертацията „Енергийното планиране като ключов инструмент за устойчивото развитие на общините“ в научно направление „Икономическа и социална география – регионални геоенергийни ресурси и стратегии“ към ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2012 г. работи в сферата на изготвяне на проекти и оценки за реализиране на инвестиционни намерения в областта на…

Повече
За нас

Този портал е създаден и поддържан от Коалиция за климата – България, като средище за всички, които искат да действат за предотвратяване на катастрофални промени в климата.

Стани част от
Коалиция за климата

eea_grantsИзграждането на нов сайт на Коалицията се изпълнява с подкрепата на проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Коалиция за климата - България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Към лентата с инструменти