Позиция на Коалиция за климата – България относно постигнатото глобално споразумение за климата по време на срещата в Париж (COP 21)

През изминалата седмица в Париж приключиха преговорите на ООН за климата (COP 21). Постигнатото споразумение бележи важен момент в глобалните мерки за борба с климатичните промени.

Коалицията за климата отразява постигнатия напредък с приемането на едно глобално споразумение, но отбелязва и факта, че той е недостатъчен.

Основният сигнал към правителствата по света от новото споразумение е ясен: необходимо е правителствата, бизнесът и инвеститорите навсякъде по света да започнат веднага конкретна работа в посока зелена нисковъглеродна икономика, подхранвана от устойчив икономически растеж, базирана на 100% възобновяема енергия. Това ще доведе до спиране прахосването на природни ресурси и унищожаването на екосистемите по света.

С оглед на решеното в Париж, оставаме убедени, че усилията на всички нас трябва да са насочени към мерки за справяне с климата на местно и национално ниво. Ето защо е важно България да започне преход към нисковъглеродна икономика, независима от замърсяващите изкопаеми горива (въглища и петрол). Очакванията ни са, че много скоро чрез Националната стратегията за адаптация на България към климатичните промени, страната ни ще покаже своята твърдост в необходимостта да се действия сега, а не утре. Споразумението от Париж потвърждава необходимостта от силни местни политики, които да стимулират мерки, съобразени с локалните особености и характеристики. Това води и до необходимостта да се мисли в посока конкретни механизми за действия по линия на климатичните мигранти и конфликтите в резултат от природни катастрофи и аномалии, които ще стават все по-чести.

Надяваме се участието на гражданското общество, а и въобще на заинтересованите страни във вземането на решения, свързани с промените в климата, да се засилва, защото само с общи обединени действия, базирани на дебат и широк консенсус, може да намерим трайните и устойчиви решения, подходящи за гражданите и страната за посрещане на сериозните днешни и бъдещи предизвикателства.

В допълнение, прилагаме кратко резюме на основните позитивни и негативни акценти от срещата в Париж.