И тазгодишната среща на върха за климата в Полша не постигна напредък към ново глобално споразумение.

Късно снощи завърши срещата на ООН по въпросите на климатичните промени COP-19, без да се постигне сериозен напредък. Срещата бе обречена на провал заради отрицателните действия на домакините от Полша и още няколко държави по-рано през последните две седмици, което доведе и до масовото напускане на делегатите на екологичните организации, гражданските групи, младежките представители преди два дни, в знак на протест, за което Коалиция на климата вече съобщи в извънредно прессъобщение.

Какво следва от тук нататък?

Най-важните решения остава да бъдат взети следващата година на COP-20, в Лима, Перу, но най-вече на COP-21 в края на 2015г. в Париж, Франция. Там трябва да се приеме обвързващо юридическо споразумение с ясно разписани ангажименти за периода след 2015г., което да продължи ангажиментите на страните след приключилия, но удължен до този срок протокол от Киото.

Представителите на неправителствения сектор и гражданските движения, заявиха:

– Ние напуснахме този провален и доминиран от замърсяващите корпорации COP, но ще се върнем обединени и по-силни за следващите!

Сред участниците тази година бяха и двама представители от България. Анета Стефанова и Борислав Сандов. Коалиция за климата – България, представя по-долу, обобщение на срещата във Варшава и общото заключение от срещата от Анета Стефанова и коментар от Борислав Сандов, публикувани на информационния портал Блулинк, член на коалицията, както и позицията на WWF.

http://www.bluelink.net/novini/grazhdanskite-organizatsii-napuskat-klimatichnite-pregovori-vav-varshava.html

http://www.bluelink.net/novini/borislav-sandov-oporochen-protses-spava-globalnite-resheniya-za-klimata.html

http://wwf.panda.org/?212630/Last-chance-change-needed-for-climate-negotiations-in-Lima-2014