Заповядайте на видео-вечер и дискусия

17 декември (сряда) 2014, от 18.30ч. в Червената къща
Зала „Пеша Николова“, ет.2, вход свободен.

Дискусия “Променят ли се политиките за промените в климата?”

Във връзка с ежегодната среща на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (1-12 декември 2014 г., Лима, Перу), ще бъдат прожектирани „Global WarNING“ – филм на режисьора Дoбрин Кашавелов / Списание 8 за тайфуна „Хайян“,ударил Филипините в края на 2013 г., и филм за климатичните промени на Десислава Банова от Nova TV, последвани от дискусия по текущите проблемина политиките за промeните в климата.