През последните години темата „климатични промени” все по-често e в обществения и медиен фокус и това не е случайно. От една страна, почти няма човешка дейност, която в някаква степен, пряко или косвено, да не се влияе от климата. От друга страна, в последните десетилетия все повече са фактите и данните, потвърждаващи промени на климата в глобални и по-малки мащаби.

Има консенсус по отношение на ролята и важността на тези промени заради рисковете и уязвимостта на редица сектори на икономиката към тях. В същото време има и разминаване в разбиранията за необходимостта от иконкретниявид на действията, които да адресират климатичните промени, най-вече на национално ниво. Поради сложността на климатичната система на Земята и разнообразните ефекти от промените в климата за различните части на планетата и за различните човешки дейности, няма общовалидни „рецепти” за реакция при специфичните условия на дадена страна.

Сдружение за изследователски практики (СИП) в рамките на проекта „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“,http://www.zelenizakoni.com/za-proekta организира дебат, по време на който представители на политически партии и граждани ще обсъждат националните политики за промените в климата. Събитието е от 18 ч. в конферентната зала на БНРhttp://radioitelevizia.obekti.point.bg/%D0%B1%D0%BD%D1%80/27095 . Водещ експерт по темата е Антоанета Йотова от Коалиция за климата, а модератор на дебата – Иван Бедров.

Програма Бинар на БНР ще излъчи дебата на живо по Ефир 2 , който ще се предава в реално време и от началната страница на проекта на СИП – http://www.zelenizakoni.com

Въз основа на факти за климата на Земята през последните десетилетия и за проявите на климатични промени в България, на дебата ще се обсъждат предприетите действия на международно, европейско и национално ниво, ще се коментира дали и как подобни действия са присъствали в предизборните програми на партиите и коалициите в България за парламентарните избори през 2013 г. И не на последно място, осъществяват ли се у нас адекватни политики с оглед уязвимостта на българската икономика от климатичните промени.