Male and female hands holding a blue mini globe

Коалиция за климата – България отбелязва Световния ден на климата 15 Май

Според  календара на МОСВ 15 май е Световен ден на климата, обявенот страните членки на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Привсе, че ООН чества и други дати, като например Деня за климатично действие на 3 ноември, Коалицията за климата – България използва повода за равносметка. Така или иначе, ако гледаме заглавията за температурни рекорди, бедствия, енергийна и продоволствена сигурност и климатични протести в световните новини, почти всеки ден е Ден на климата.

Имаме ли, обаче, някакъв повод за празнуване и гордост на Ден на климата?

Всъщност, имаме! По данни от доклад на Ember, публикуван днес, 15 май, регионът на Централна и Източна Европа, включващ и България, има огромен потенциал за развитие на чиста енергия – общо 200 гигавата нови електроенергийни мощности от слънце и вятър до 2030 г. Еmber e независим енергиен мозъчен тръст, който използва задълбочени анализи на данни за достигане до свят с чиста електроенергия. 

Вместо да оскъпи електроенергията за бита и бизнеса, ускореното развитие на ВЕИ от вятър и слънце би намалило със средно 29% разходите за електроенергия в целия регион, инфомират от Ember днес.

Според аналитичния институт до 2030 г. България има потенциал да интегрира над 5 гигаватпика вятърна и 8 гигаватпика фотоволтаична енергия. Съчетано с технологии за съхраняване на енергията, умни мрежи, динамично управление на търсенето и инвестиции за модернизирането на българската електропреносна инфраструктура, това до голяма степен би обезпечило енергийната ни сигурност и би направило ускорения изход от въглищна енергия напълно възможен и икономически обоснован.

Декарбонизацията не е самоцел на Европейската зелена сделка, а процес, който протича в някои от най-зависимите от изкопаеми горива държави в света по икономически причини. Благодарение на развитието на технологиите, на много места по света енергията от ВЕИ вече е най-евтина. Но енергийният преход е само едната страна на монетата, когато говорим за климатични политики. 

Не по-маловажно е да съхраним човешкото здраве, природните екосистеми, както и да намалим рисковете и рисковете за най-уязвимите с адекватни политики за адаптация към променящия се климат и прилагане на решения, основани на природата. Нужните политики за климатична неутралност по отношение на смекчаването, адаптацията и базираните на природата решения, ще обсъдим в сряда, 17.05.2023, на еднодневна конференция, организирана от WWF България. За участие може да се регистрирате  тук.