От 20 ноември до 11 декември в Париж се провежда 21-та среща на Конференцията на страните (COP 21) подписали Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (UNFCCC). Тази конференция е важна за осигуряване на план за справяне с опасните климатични промени в периода до и след 2020 г.

WWW България призовава българското правителство да действа отговорно като допринесе за постигането на честно, правно-обвързващо споразумение за намаляване на емисиите.

Пълният текст на изпратените позиции може да видите тук:

Писмо до Росен Плевнелиев, Президент на Република България

Писмо до Бойко Борисов, Министър-председател на Република България

Писмо до Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите