Коалиция за климата – България счита, че предложеният проект за актуализация на Постановление на Министерски съвет № 86 от 2020 г. за Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС) не отговаря както на ключови изисквания на европейското законодателство, така и на множество цели и етапи, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Проектът е подложен на обществено обсъждане в Strategy.bg от 30.06.2023 г. Считаме, че предложеният модел на основен състав на КСЕЗС на практика дублира Националния експертен съвет…