През последните 3 месеца на 2023 г. България публикува три плана, свързани с  ограничаването на изменението на климата. Това са Териториалните планове за справедлив преход на въглищните региони към нисковъглеродна икономика (изпратени на 30 септември и одобрени през декември от ЕК с особено мнение ), проектът на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на сектор eнергетика (публикувана на 17 ноември) и първият работен вариант на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК), който е най-всеобхватен. Той описва предвидените от…