Доклад за вредата от горенето на въглищата върху човешкото здраве

Атмосферното замърсяване е основна причина за ред заболявания в Еврoпа и България.

Настоящият първи доклад на „Грийнпийс” – България за въздесвието на въглищата върху човешкото здраве показва тясната връзка между човешкото здраве и енергийната политика и стратегия на България. Решението на българското правителство да заложи предимно на въглища и нови ядрени мощности в енергийната си стратегия е безперспективно както от икономическа, така и от екологична гледна точка.

Най-важното – то предполага една неприемливо висока цена, измерена в човешко здраве и човешки животи. В резултат на това топлоелектрическите централи печелят за сметка на живота и здравето на
хората.

Пълният текст на доклада